Resultados de la búsqueda

La pàgina www.naturalis.casa de ADVENTWO 2013 S.L. (en endavant NATURALIS) sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats de NATURALIS, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

NATURALIS garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.

Exercici de drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per l’exercici d’aquests drets, l’interessat pot dirigir-se a:

Carrer Caputxins 15 – 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

indicant clarament en l’assumpte: Tutela de Drets LOPD

Comparar propiedades