Geobiologia i Biohabitabilitat

Un espai saludable és aquell que no té alteracions geopàtiques.

 

La geobiologia estudia la influència de les radiacions naturals de la terra.

 

Les zones geo patògenes són llocs on l’emissió de les radiacions electromagnètiques que emanen de la terra poden afectar la salut física o psíquica de les persones, animals i plantes.

 

Un altre factor important a tenir en compte per a una bona salut, és l’exposició a camps electromagnètics. Al segle XX l’exposició ambiental ha augmentat de forma contínua amb el creixement de la demanda d’electricitat, l’avanç de les noves tecnologies i canvis d’hàbits socials que han generat més i més fonts artificials de camps electromagnètics.

 

L’augment de les radiacions tant artificials com naturals en el nostre entorn actual pot atribuir-se a un sumatori de factors com són la destrucció constant de la capa d’ozó (radiació UV), la proliferació d’emissores i d’antenes de telefonia mòbil (ones d’alta freqüència), la utilització descurada de l’electricitat (camps alterns i de baixa freqüència), la utilització generalitzada a gran escala de materials sintètics (càrregues electrostàtiques), l’ús de metalls magnètics (càrregues magneto estàtiques) i l’acumulació de radiació ionitzant artificial i natural (radioactivitat) en l’entorn immediat de les persones.

 

Es per això de la importància de conèixer com ens afecta el nostre entorn i poder donar solucions perquè els nostres espais en aportin energia, vitalitat i un bon descans.

Comparar propiedades